AutoRzeszow - firmy motoryzacyjne w Rzeszowie

wybierz kategorie rozwiń


Rzeszowskie i podkarpackie firmy oraz ogłoszenia motoryzacyjne w jednym miejscu www.AutoRzeszow.pl
Aktualnie znajdujesz się tu : AutoRzeszow.plstrona główna Szybki kontakt: 17 - 785-22-05
Linki
Auto holowanie, Laweta Strzyżów
Informacje urzędowe

Rejestrując samochód udajemy się do Urzędu Miasta, a konkretnie do Wydziału Komunikacji.

 

Wydział Komunikacji

Siedziba

Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 45 63
Rejestracja pojazdów: 017 875 45 66
Prawa jazdy: 017 875 45 75
Fax: 017 875 45 65
E-Mail: km@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00    

Dyrektor

Imię i nazwisko: Krzysztof WADIAK
Siedziba: pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Telefon:  017 875 45 63
E-Mail:
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.


ZADANIA

1. Prowadzenie spraw związanych z:
a) wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
b) zatrzymywaniem i zwrotem zatrzymanych praw jazdy,
c) wydawaniem międzynarodowych praw jazdy,
d) stwierdzaniem posiadania kwalifikacji oraz wydawaniem świadectw kwalifikacji dla kierowców, zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym.

2. Przyjmowanie zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy, danych w tych dokumentach i wydawanie w takich przypadkach wtórników.

3. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem, w uzasadnionych przypadkach, do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji oraz poddania się badaniom lekarskim osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.

4. Dokonywanie rejestracji pojazdów, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych.

5. Dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym o zastawie rejestrowym oraz ich wykreślanie.

6. Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu  pojazdu, dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe, bądź o zmianie adresu właściciela.

7. Prowadzenie spraw związanych z wycofaniem pojazdów z ruchu.

8. Wpisywanie terminu badania technicznego pojazdu do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy.

9. Prowadzenie spraw związanych z zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych przez organy kontroli i ich zwrotem po ustaniu przyczyn zatrzymania.

10. Prowadzenie nadzoru nad szkołami nauki jazdy, kontrolowanie dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem.

11. Prowadzenie ewidencji instruktorów i wydawanie im stosownych legitymacji.

12. Prowadzenie nadzoru nad sprawdzaniem kwalifikacji osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii T.

13. Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz wydawanie upoważnień tym stacjom do wykonywania badań technicznych.

14. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych.

15. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przedsiębiorcom licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego (rzeczy, osób oraz taksówką).

16. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób na linie komunikacyjne przebiegające na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu.

17. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przedsiębiorcom zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.

18. Prowadzenie magazynu materiałów i druków niezbędnych do realizacji działań Wydziału.


TRYB DZIAŁANIA


Na podstawie regulaminu Urzędu Miasta Rzeszowa

REJESTRY , EWIDENCJE, ARCHIWA

Rejestry:
- pojazdów,
- kart pojazdów,
- dowodów rejestracyjnych,
- pozwoleń czasowych,
- znaków legalizacyjnych,
- nalepek na szybę,
- wydawanych licencji, zaświadczeń i zezwoleń wymaganych w transporcie drogowym,
- praw jazdy międzynarodowych,
- kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Ewidencja:
- kierowców,
- pojazdów,
- diagnostów i Stacji Kontroli Pojazdów,
- instruktorów nauki jazdy i Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Archiwa:
Archiwizowane są wszystkie akta kierowców i pojazdów jak również wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi wydania licencji, zezwoleń   i zaświadczeń.
 

Powyższe informacje pochodzą ze strony Biuletynu Informacji Publicznej UM Rzeszów - Wydział Komunikacji.